Wsparcie mentorów i mentorek

Wsparcie mentorskie, to bardzo ważny element naszego programu, bo wierzymy, że dzielenie się wiedzą osób, które mają praktyczne doświadczenie w różnych obszarach, może być bardzo istotnym elementem pomocy nowym inicjatywom biznesowym.

Uczestnicy i uczestnicy programu Hello Enterpreneurship od dwóch miesięcy pracują z ekspertami i ekspertkami w sferach, w których najbardziej potrzebowali wsparcia. Pomoc prawna, doświadczenia związane ze sprzedażą, obsługą klienta, łańcuchem dostaw, wsparciem IT, zarządzanie ludźmi to tylko niektóre obszary, w których staraliśmy się znaleźć odpowiednich ekspertów i ekspertki. Bardzo ważne jest dla nas dokładne zidentyfikowanie potrzeb uczestników i uczestniczek tak, żeby wiedza i doświadczenei mentorów i mentorek precyzyjnie odpowiadały na oczekiwania.

Dziękujemy wszystkim osobom i firmom, które zaangażowały się mentorsko!

Polish