Rozpoczynamy drugą edycję programu Hello Entrepreneurship

Bardzo się cieszymy, że naszym wsparciem będziemy mogli objąć kolejne przedsiębiorcze osoby, które przyjechały do Polski z zagranicy.

W ramach programu zamierzamy objąć kompleksowym wsparciem 10 inicjatyw biznesowych o charakterze społecznym migrantów i migrantek w Polsce. Będziemy również wspierać obecnie istniejące migranckie inicjatywy biznesowo-społeczne w ich rozwoju i dalszej profesjonalizacji oraz angażować w działania programu studentów i studentki z zagranicy studiujące na polskich uniwersytetach.

Bardzo dziękujemy CitFoundation oraz FundacjiCitiHandlowy za zaufanie i dalsze wsparcie.

Program Hello Entrepreneurship realizowany jest przez Ashokę w Polsce we współpracy z Citi Foundation. Partnerem merytorycznym projektu jest Fundacja Citi Handlowy.

Polish