Gala programu Hello Enterpreneurship

Zapraszamy na Galę Online Programu Hello Entrepreneurship.

Gala obędzie się na platformie ZOOM - w celu otrzymania linku do spotkania prosimy o email na adres: lgorska@ashoka.org. Prosimy również o informację do 26.05, jeśli potrzebujesz tłumaczenia na Polski Język Migowy i/lub napisów na żywo.

Program Hello Entrepreneurship jest nową inicjatywą ekosystemową realizowaną przez Ashokę w Polsce we współpracy z Citi Foundation. Partnerem merytorycznym programu jest Fundacja Citi Handlowy im. L. Kronenberga.

Hello Entrepreneurship ma na celu wsparcie przedsiębiorczości społecznej migrantów i migrantek w Polsce, aby ich talent i ciężka praca przyczyniły się do ogólnego dobrobytu, a także sukcesu społecznego i gospodarczego Polski.

Gala Online Programu będzie okazją do świętowania tegorocznych przedsiębiorczyń i przedsiębiorców oraz wszystkiego, co osiągnęli. W czasie spotkania będzie możliwość poznania każdej z 9 inicjatyw, a także obejrzenia premierowego pokazu filmu dokumentalnego w reżyserii Marka Sobkiewicza, opowiadającego historie uczestników Hello Entrepreneurship: Susanny Izzetdinovej, Antona Bulakha oraz Sama Akeju. Zaprezentujemy również wnioski płynące z pierwszego w Polsce raportu na temat społecznej przedsiębiorczości migrantów i migrantek.

Twoja obecność bardzo nas ucieszy.
 

Polish