Rada Programu

Trenerka, animatorka społeczna, prezeska lubelskiego Stowarzyszenia Homo Faber. Doktorantka na Wydziale Politologii UMCS. Prowadzi szkolenia z praw człowieka, antydyskryminacji, wrażliwości kulturowej. Członkini Rady Programowej Sieci Organizacji...

Założycielka Kuchni Konfliktu przedsiębiorstwa społecznego, które łączy gotowanie z aktywizmem społecznym w celu wspierania uchodźców i migrantów. Jarmiła współpracowała z Helsińską Fundacją Praw Człowieka, Plastic Soup Foundation w Amsterdamie,...

Prezeska Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek, od 7 lat działąjąca na rzec integracji imigrantów na Pomorzu. Koordynatorka projektów, członkini Grupy Zarządzającej Modelem Integracji Imigrantów. Współpracuje z pomorskimi samorządami w...

Działaczka społeczna. W czasie wojny w Czeczenii była pracowniczką społeczną. Przez sześć lat zajmowała się osobami przesiedlonymi z powodów wojennych. Trzy lata pracowała w Polskiej Akcji Humanitarnej, jako instruktorka krawiectwa, w ośrodku dla...

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz badacz w Ośrodku Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, kryminolog i badacz migracji; członek zarządu Stowarzyszenia Interwencji Prawnej...