O PROGRAMIE

IMG_0573.jpg

Program Hello Entrepreneurship jest inicjatywą ekosystemową realizowana przez Ashokę w Polsce we współpracy z Citi Foundation. Partnerem merytorycznym programu jest Fundacja Citi Handlowy im. L Kronenberga.

Program ma na celu wsparcie przedsiębiorczości społecznej migrantów i migrantek w Polsce, aby ich talent i ciężka praca przyczyniły się do ogólnego dobrobytu, a także sukcesu społecznego i gospodarczego Polski.

Zależy nam, aby program przyczynił się do stworzenia długofalowego i kompleksowego systemu wsparcia migrantów i migrantek w Polsce, w tym obszarze, poprzez implementacje przyjaznych polityk i funduszy umożliwiających powstanie migranckich przedsiębiorstw społecznych.

Program Hello Entrepreneurship jest częścią większego programu Hello Europe realizowanego przez Ashokę w dziesięciu krajach Unii Europejskiej oraz w Turcji. Więcej na stronie: www.hello-europe.eu

Zgłaszając swoją inicjatywę do programu Hello Entrepreneurship otrzymasz:

  1. Kompleksowe trzymiesięczne wsparcie dostosowane do Twoich potrzeb tak, aby Twoja inicjatywa była możliwa do realizacji. Przykładowe rodzaje wsparcia: opracujemy z Tobą model biznesu, pomożemy Ci wypromować Twoją inicjatywę, ułatwimy CI kontakty z inwestorami oraz innymi firmami.
  2. Bezzwrotne wsparcie finansowe wypłacone w złotych polskich w kwocie stanowiącej równowartość 3200 USD.
  3. Możliwość prezentacji Twojej inicjatywy wśród inwestorów.
  4. Wsparcie przez migrantów i migrantki mieszkających w innych krajach Unii Europejskiej, których inicjatywy były dofinansowane w ramach programu Hello Europe.

Kompleksowe wsparcie dziesięciu inicjatyw migranckich

W ramach realizowanego programu zamierzamy objąć kompleksowym wsparciem dziesięć wcześniej wybranych inicjatyw migrantów i migrantek o charakterze przedsiębiorczości społecznej.  Chcielibyśmy, aby te dziesięć inicjatyw wspartych przez Ashoka było wzorcem replikowanym przez innych migrantów i migrantki w Polsce.

Wpływ na osoby decyzyjne oraz inwestorów

Zależy nam, aby program miał pozytywny wpływ na osoby decyzyjne kształtujące polityki lokalne oraz państwowe w celu stworzenia lepszych systemów prawnych ułatwiających realizację inicjatyw przedsiębiorczości społecznej przez migrantów i migrantki. Zależy nam również na zwiększeniu zainteresowania inwestorów i inwestorek przedsiębiorstwami społecznymi tworzonymi przez migrantów i migrantki.

Współpraca miedzy organizacjami

Chcielibyśmy, aby program Hello Entrepreneurship odpowiadał na realne potrzebny migrantów i migrantek. W związku z tym zamierzamy realizować program w ścisłej współpracy z  przedstawicielkami i przedstawicielami  organizacji migracyjnych działającymi w Polsce i z samymi migrantami i migrantkami. Dlatego też powołaliśmy Radę Programy Hello Entrepreneurship.