HARMONOGRAM PROGRAMU

IMG_0604.jpg

Zgłoszenia do programu zbierane będą w terminie od 1 do 30 listopada 2020 r.

Jury wybiera 10 inicjatyw do 18 grudnia 2020 r.

W drugiej połowie stycznia 2021 ma miejsce dwudniowy warsztat, obligatoryjny dla wszystkich finalistów i finalistek programu.

Od początku lutego do końca kwietnia osoby, których inicjatywy zostały wybrane przez Jury otrzymają wsparcie doradcze (mentoring).

Pod koniec kwietnia zostanie zorganizowana gala programu.