HARMONOGRAM PROGRAMU

IMG_0604.jpg

Zgłoszenia do programu zbierane są w terminie do 30 listopada 2019 r.

Jury wybiera 10 inicjatyw do 18 grudnia 2019 r.

W drugiej połowie stycznia 2020 ma miejsce dwudniowy warsztat w Warszawie, obligatoryjny dla wszystkich finalistów i finalistek programu.

Od początku lutego do końca kwietnia osoby, których inicjatywy zostały wybrane przez Jury otrzymają wsparcie doradcze (mentoring).

Do 20 marca Jury wybiera 10 inicjatyw, które uzyskają wsparcie finansowe.

Pod koniec kwietnia zostanie zorganizowana gala programu.