AKTUALNOŚCI

IMG_0437.jpg

21.10.2019  odbyło się spotkanie informacyjne w Warszawie na temat programu Hello Entrepreneurship. Podczas spotkania rozmawialiśmy również o tym czym jest przedsiębiorczość społeczna w Polsce i na świece.
Naszym celem jest wsparcie 10 inicjatyw o charakterze przedsiębiorczości społecznej migrantów i migrantek mieszkających w Polsce.
Spotkanie odbyło się w Ukraińskim Domu w Warszawie