Home

Program Hello Entrepreneurship jest nową inicjatywą ekosystemową realizowana przez Ashokę w Polsce dzięki wsparciu Citi Faoundation i Fundacji im. L. Kronenberga. Program ma na celu wsparcie przedsiębiorczości społecznej migrantów i migrantek w Polsce, aby ich talent i ciężka praca przyczyniły się do ogólnego dobrobytu, a także sukcesu społecznego i gospodarczego Polski.

Zależy nam, aby program przyczynił się do stworzenia długofalowego i kompleksowego systemu wsparcia migrantów i migrantek w Polsce, w tym obszarze, poprzez implementacje przyjaznych polityk i funduszy umożliwiających powstanie migranckich przedsiębiorstw społecznych.

Program Hello Entrepreneurship jest częścią większego programu Hello Europe realizowanego przez Ashokę w dziesięciu krajach Unii Europejskiej oraz w Turcji.

Więcej na stronie:www.hello-europe.eu

Program Hello Entrepreneurship jest nową inicjatywą ekosystemową realizowana przez Ashokę w Polsce we współpracy z Citi Foundation. Partnerem merytorycznym programu jest Fundacja Citi Handlowy im. L Kronenberga.

Program ma na celu wsparcie przedsiębiorczości społecznej migrantów i migrantek w Polsce, aby ich talent i ciężka praca przyczyniły się do ogólnego dobrobytu, a także sukcesu społecznego i gospodarczego Polski.

Zależy nam, aby program przyczynił się do stworzenia długofalowego i kompleksowego systemu wsparcia migrantów i migrantek w Polsce, w tym obszarze, poprzez implementacje przyjaznych polityk i funduszy umożliwiających powstanie migranckich przedsiębiorstw społecznych.

Program Hello Entrepreneurship jest częścią większego programu Hello Europe...

więcej

ASHOKA jest międzynarodową organizacją pozarządową, która znajduje i wspiera innowatorów społecznych. Staramy się budować ekosystem, dzięki któremu działalność tych wybitnych osób zyskuje większy impakt i generuje prawdziwą zmianę społeczną. Osoby wybrane przez Ashokę systemowo, twórczo i mierzalnie zmieniają rzeczywistość. Działamy w 87 krajach. Do tej pory 3000 członków Ashoki na całym świecie przyczyniło się do zmniejszenia biedy, poprawy edukacji, sprawiedliwego dostępu do edukacji, do opieki zdrowotnej, większej przejrzystości władz publicznych, czy lepszej integracji społeczeństw. W Polsce nasza sieć innowatorów i przedsiębiorców społecznych liczy ponad 70 osób.

WIKIPEDIĘ wymyślił członek Ashoki Jimmy Wales. SLOW FOOD wymyślił członek Ashoki Carlo Petrini. COUCHSURFING...

więcej

Regulamin Konkursu „Hello Entreprenurship”

  1. Preambuła

Zważywszy, że:

  1. Celem Fundacji Ashoka Innowatorzy dla dobra publicznego jest poszukiwanie, wybór, wspieranie oraz promowanie wiodących przedsiębiorców i przedsiębiorczyń w dziedzinie spraw społecznych, których celem jest realizacja nowatorskich rozwiązań w sferze problematyki społecznej, w szczególności praw człowieka, ochrony środowiska, edukacji, rozwoju ekonomicznego, ochrony zdrowia i innych podstawowych potrzeb społecznych;
  2. Fundacja Ashoka realizuje swoje cele m.in. poprzez organizację oraz zapewnianie pomocy finansowej i materialnej dla osób oraz instytucji, w graniach określonych celami Ashoki;
  3. ...

więcej

Zgłoszenia do programu zbierane są w terminie do 30 listopada 2019 r.

Jury wybiera 10 inicjatyw do 18 grudnia 2019 r.

W drugiej połowie stycznia 2020 ma miejsce dwudniowy warsztat w Warszawie, obligatoryjny dla wszystkich finalistów i finalistek programu.

Od początku lutego do końca kwietnia osoby, których inicjatywy zostały wybrane przez Jury otrzymają wsparcie doradcze (mentoring).

Do 20 marca Jury wybiera 10 inicjatyw, które uzyskają wsparcie finansowe.

Pod koniec kwietnia zostanie zorganizowana gala programu.

więcej

AKTUALNOŚCI

warsztaty_Ashoka.jpg

Zapraszamy na Galę Online Programu Hello Entrepreneurship.

Gala obędzie się na platformie ZOOM - w celu otrzymania linku do spotkania prosimy o email na adres: lgorska@ashoka.org. Prosimy również o informację do 26.05, jeśli potrzebujesz tłumaczenia na Polski Język Migowy i/lub napisów na żywo.

IMG_0519.jpg

Jednym z ważnych elementów naszego programu jest przygotowanie raportu o barierach w przedsiębiorczości migrantów i migrantek w Polsce.

IMG_8998.jpg

Każda uczestniczka i uczestnik programu Hello Enterpreneurship otrzymał/a indywidualny plan wsparcia swojego projektu. Na podstawie rozmów dopasowaliśmy zarówno mentorów i mentorki, którzy będą pracować z konkretnymi osobami, jak i organizacje prowadzone przez #AshokaFellow. Zależy nam nam, żeby program był dla każdej osoby wsparciem jej konkretnych potrzeb.

PARTNERZY

Organizatorzy Programu

Partner Merytoryczny

Rada Programu