Home

Program Hello Entrepreneurship jest nową inicjatywą ekosystemową realizowana przez Ashokę w Polsce dzięki wsparciu Citi Faoundation i Fundacji im. L. Kronenberga. Program ma na celu wsparcie przedsiębiorczości społecznej migrantów i migrantek w Polsce, aby ich talent i ciężka praca przyczyniły się do ogólnego dobrobytu, a także sukcesu społecznego i gospodarczego Polski.

Zależy nam, aby program przyczynił się do stworzenia długofalowego i kompleksowego systemu wsparcia migrantów i migrantek w Polsce, w tym obszarze, poprzez implementacje przyjaznych polityk i funduszy umożliwiających powstanie migranckich przedsiębiorstw społecznych.

Program Hello Entrepreneurship jest częścią większego programu Hello Europe realizowanego przez Ashokę w dziesięciu krajach Unii Europejskiej oraz w Turcji.

Więcej na stronie:www.hello-europe.eu

Program Hello Entrepreneurship jest inicjatywą ekosystemową realizowana przez Ashokę w Polsce we współpracy z Citi Foundation. Partnerem merytorycznym programu jest Fundacja Citi Handlowy im. L Kronenberga.

Program ma na celu wsparcie przedsiębiorczości społecznej migrantów i migrantek w Polsce, aby ich talent i ciężka praca przyczyniły się do ogólnego dobrobytu, a także sukcesu społecznego i gospodarczego Polski.

Zależy nam, aby program przyczynił się do stworzenia długofalowego i kompleksowego systemu wsparcia migrantów i migrantek w Polsce, w tym obszarze, poprzez implementacje przyjaznych polityk i funduszy umożliwiających powstanie migranckich przedsiębiorstw społecznych.

Program Hello Entrepreneurship jest częścią większego programu Hello Europe realizowanego...

więcej

ASHOKA jest międzynarodową organizacją pozarządową, która znajduje i wspiera innowatorów społecznych. Staramy się budować ekosystem, dzięki któremu działalność tych wybitnych osób zyskuje większy impakt i generuje prawdziwą zmianę społeczną. Osoby wybrane przez Ashokę systemowo, twórczo i mierzalnie zmieniają rzeczywistość. Działamy w 87 krajach. Do tej pory 3000 członków Ashoki na całym świecie przyczyniło się do zmniejszenia biedy, poprawy edukacji, sprawiedliwego dostępu do edukacji, do opieki zdrowotnej, większej przejrzystości władz publicznych, czy lepszej integracji społeczeństw. W Polsce nasza sieć innowatorów i przedsiębiorców społecznych liczy ponad 70 osób.

WIKIPEDIĘ wymyślił członek Ashoki Jimmy Wales. SLOW FOOD wymyślił członek Ashoki Carlo Petrini. COUCHSURFING...

więcej

Regulamin Konkursu „Hello Entreprenurship”

  1. Preambuła

Zważywszy, że:

  1. Celem Fundacji Ashoka Innowatorzy dla dobra publicznego jest poszukiwanie, wybór, wspieranie oraz promowanie wiodących przedsiębiorców i przedsiębiorczyń w dziedzinie spraw społecznych, których celem jest realizacja nowatorskich rozwiązań w sferze problematyki społecznej, w szczególności praw człowieka, ochrony środowiska, edukacji, rozwoju ekonomicznego, ochrony zdrowia i innych podstawowych potrzeb społecznych;
  2. Fundacja Ashoka realizuje swoje cele m.in. poprzez organizację oraz zapewnianie pomocy finansowej i materialnej dla osób oraz instytucji, w granicach określonych celami Ashoki;

Organizatorem programu są...

więcej

Zgłoszenia do programu zbierane będą w terminie od 1 do 30 listopada 2020 r.

Jury wybiera 10 inicjatyw do 18 grudnia 2020 r.

W drugiej połowie stycznia 2021 ma miejsce dwudniowy warsztat, obligatoryjny dla wszystkich finalistów i finalistek programu.

Od początku lutego do końca kwietnia osoby, których inicjatywy zostały wybrane przez Jury otrzymają wsparcie doradcze (mentoring).

Pod koniec kwietnia zostanie zorganizowana gala programu.

więcej

AKTUALNOŚCI

Nabór do programu _ hello.png

1.11.2019 rozpoczęliśmy nabór do Programu Hello Entrepreneurship. Nabór do programu trwa do 30 listopada 2019 r.

Aby zgłosić się do programu wypełnij formularz aplikacyjny który znajdziesz tutaj:

https://helloentrepreneurship.ashoka.org/pl/content/hello-entrepreneurship

Jeśli jesteś migrantem lub migrantką zgłoś swoją inicjatywę, swój plan na rozpoczęcie lub rozwój działalności.

Otrzymasz od nas:

Spotkanie informacyjne o programie Hello Entrepreneurship (1).png

Zgłoś swoją inicjatywę, swój plan na rozpoczęcie lub rozwój działalności.

Ashoka rozpoczyna drugą edycję Programu Hello Entrepreneurship – programu wsparcia przedsiębiorczości społecznej migrantów i migrantek.

Otrzymasz od nas:

•Doradztwo dostosowane do Twoich potrzeb. Opracujemy z Tobą model biznesowy, pomożemy Ci wypromować Twoja inicjatywę, zbudujemy sieć kontaktów wokół Twojej inicjatywy.

•Bezzwrotne dofinansowanie wypłacone w złotych polskich w kwocie stanowiącej równowartość 3200 USD.

Rozpoczynamy drugą edycje programu (2).png

Bardzo się cieszymy, że naszym wsparciem będziemy mogli objąć kolejne przedsiębiorcze osoby, które przyjechały do Polski z zagranicy.

W ramach programu zamierzamy objąć kompleksowym wsparciem 10 inicjatyw biznesowych o charakterze społecznym migrantów i migrantek w Polsce. Będziemy również wspierać obecnie istniejące migranckie inicjatywy biznesowo-społeczne w ich rozwoju i dalszej profesjonalizacji oraz angażować w działania programu studentów i studentki z zagranicy studiujące na polskich uniwersytetach.

PARTNERZY

Organizatorzy Programu

Partner Merytoryczny

Rada Programu