Home

Program Hello Entrepreneurship jest nową inicjatywą ekosystemową realizowana przez Ashokę w Polsce dzięki wsparciu Citi Faoundation i Fundacji im. L. Kronenberga. Program ma na celu wsparcie przedsiębiorczości społecznej migrantów i migrantek w Polsce, aby ich talent i ciężka praca przyczyniły się do ogólnego dobrobytu, a także sukcesu społecznego i gospodarczego Polski.

Zależy nam, aby program przyczynił się do stworzenia długofalowego i kompleksowego systemu wsparcia migrantów i migrantek w Polsce, w tym obszarze, poprzez implementacje przyjaznych polityk i funduszy umożliwiających powstanie migranckich przedsiębiorstw społecznych.

Program Hello Entrepreneurship jest częścią większego programu Hello Europe realizowanego przez Ashokę w dziesięciu krajach Unii Europejskiej oraz w Turcji.

Więcej na stronie:www.hello-europe.eu

Program Hello Entrepreneurship jest inicjatywą ekosystemową realizowana przez Ashokę w Polsce we współpracy z Citi Foundation. Partnerem merytorycznym programu jest Fundacja Citi Handlowy im. L Kronenberga.

Program ma na celu wsparcie przedsiębiorczości społecznej migrantów i migrantek w Polsce, aby ich talent i ciężka praca przyczyniły się do ogólnego dobrobytu, a także sukcesu społecznego i gospodarczego Polski.

Zależy nam, aby program przyczynił się do stworzenia długofalowego i kompleksowego systemu wsparcia migrantów i migrantek w Polsce, w tym obszarze, poprzez implementacje przyjaznych polityk i funduszy umożliwiających powstanie migranckich przedsiębiorstw społecznych.

Program Hello Entrepreneurship jest częścią większego programu Hello Europe realizowanego...

więcej

ASHOKA jest międzynarodową organizacją pozarządową, która znajduje i wspiera innowatorów społecznych. Staramy się budować ekosystem, dzięki któremu działalność tych wybitnych osób zyskuje większy impakt i generuje prawdziwą zmianę społeczną. Osoby wybrane przez Ashokę systemowo, twórczo i mierzalnie zmieniają rzeczywistość. Działamy w 87 krajach. Do tej pory 3000 członków Ashoki na całym świecie przyczyniło się do zmniejszenia biedy, poprawy edukacji, sprawiedliwego dostępu do edukacji, do opieki zdrowotnej, większej przejrzystości władz publicznych, czy lepszej integracji społeczeństw. W Polsce nasza sieć innowatorów i przedsiębiorców społecznych liczy ponad 70 osób.

WIKIPEDIĘ wymyślił członek Ashoki Jimmy Wales. SLOW FOOD wymyślił członek Ashoki Carlo Petrini. COUCHSURFING...

więcej

Regulamin Konkursu „Hello Entreprenurship”

  1. Preambuła

Zważywszy, że:

  1. Celem Fundacji Ashoka Innowatorzy dla dobra publicznego jest poszukiwanie, wybór, wspieranie oraz promowanie wiodących przedsiębiorców i przedsiębiorczyń w dziedzinie spraw społecznych, których celem jest realizacja nowatorskich rozwiązań w sferze problematyki społecznej, w szczególności praw człowieka, ochrony środowiska, edukacji, rozwoju ekonomicznego, ochrony zdrowia i innych podstawowych potrzeb społecznych;
  2. Fundacja Ashoka realizuje swoje cele m.in. poprzez organizację oraz zapewnianie pomocy finansowej i materialnej dla osób oraz instytucji, w granicach określonych celami Ashoki;

Organizatorem programu są...

więcej

Zgłoszenia do programu zbierane będą w terminie od 1 do 30 listopada 2020 r.

Jury wybiera 10 inicjatyw do 18 grudnia 2020 r.

W drugiej połowie stycznia 2021 ma miejsce dwudniowy warsztat, obligatoryjny dla wszystkich finalistów i finalistek programu.

Od początku lutego do końca kwietnia osoby, których inicjatywy zostały wybrane przez Jury otrzymają wsparcie doradcze (mentoring).

Pod koniec kwietnia zostanie zorganizowana gala programu.

więcej

AKTUALNOŚCI

WWW - thumbnail story 458x258.png

Poznaj dziesięcioro niezwykłych przedsiębiorców, którzy przybyli z innych krajów, a swoimi inicjatywami biznesowymi rozwiązują problemy społeczne i polepszają jakość życia ludzi w Polsce! 

Serdecznie zapraszamy na transmisję finału programu Hello Entrepreneurship, która odbędzie się 21 kwietnia w godzinach 16:00-18:00. 

Hello - fb - wyniki finaliści.png

 

Zachęcamy do zapoznania się z historiami i opisami inicjatyw laureatek i laureatów II edycji Hello Entrepreneurship!   

Można je pobrać klikając w zdjęcie lub bezpośrednio stąd:

 

Nabór do programu _ hello.png

1.11.2019 rozpoczęliśmy nabór do Programu Hello Entrepreneurship. Nabór do programu trwa do 30 listopada 2019 r.

Aby zgłosić się do programu wypełnij formularz aplikacyjny który znajdziesz tutaj:

https://helloentrepreneurship.ashoka.org/pl/content/hello-entrepreneurship

Jeśli jesteś migrantem lub migrantką zgłoś swoją inicjatywę, swój plan na rozpoczęcie lub rozwój działalności.

Otrzymasz od nas:

PARTNERZY

Organizatorzy Programu

Partner Merytoryczny

Rada Programu